Пам’ятка

Правила активного слухання

ü Припиніть розмовляти. Це перше, що потрібно зробити, адже виконувати дві справи одночасно якісно — говорити й слухати — неможливо.

ü Не перебивайте. Перебиваючи співрозмовника, ми даємо йому сигнал: «Те, що Ви говорите, зовсім нецікаво й не дуже важливо». Кому це сподобається? Часте використання фрази «вибачте, що перебиваю» — незграбне виправдання поганого вміння слухати. Викореніть її зі свого мовлення. Також не піддавайтеся спокусі закінчувати думку за співбесідника.

ü Слухайте так, щоб було чутно. Мовчання недостатньо для того, щоб переконати співрозмовника, що Ви сконцентровані на розмові. Його переконають Ваш уважний погляд, кивання голови, інші вербальні та невербальні сигнали. Більше того, тиша на тому кінці проводу може викликати у співрозмовника сумнів, чи не перервався зв’язок. Час від часу підтверджуйте Вашу увагу словами «так», «я Вас розумію», «цілком правильно» тощо. Повторюйте вголос почуте, особливо дати, цифри, імена.

ü Не відволікайтеся. Не вдавайте уважність, адже рано чи пізно співрозмовник помітить Ваше псевдослухання і буде засмучений, незадоволений або роздратований. Сконцентруйтеся, налаштуйтеся фізично, приготуйтеся записувати.

ü Робіть записи. Люди люблять, коли їхні думки конспектують, це створює в них відчуття власної значущості. Дайте зрозуміти, що Ви записуєте: «Іване Івановичу, не могли б Ви повторити останній аргумент, я його занотую, це слушна думка». Окрім того, у цьому є і незаперечна особиста користь: у Вас залишиться значно більше інформації про результат розмови.

ü Ставте запитання. Це допоможе зрозуміти суть проблеми та покаже співрозмовнику, що Ви стежите за ходом його міркування.

ü Чекайте від співрозмовника ліпшого. «Я наперед знаю, що він скаже», «Він знову говорить одне й те саме», «Ну, зараз розпочнеться...» — такі налаштування заважають співпраці. Зробіть крок назустріч, звільніться від упередженого ставлення, будьте відкритими для бесіди. Спілкування — це вулиця з двостороннім рухом.

ü Слухайте все. Не тільки те, що цікаво, корисно й приємно. Висловлюйте щиру зацікавленість до проблем співрозмовника. Будь-яка інформація може виявитися цінною.

Пам’ятка

Умови ефективного спілкування

Мовлення

ü Обрання зручного часу та місця для спілкування.

ü Чітке визначення мети спілкування.

ü Володіння ораторським мистецтвом, уміння виступати перед аудиторією, переконувати співрозмовників.

ü Правильний початок спілкування, створення першого враження.

ü Грамотне і вчасне завершення спілкування.

Слухання

ü Відсторонення від будь-яких думок, суджень, почуттів.

ü Заборона обдумувати подальше питання та наводити контраргументи.

ü Концентрування уваги лише на темі розмови.

ü Щирий інтерес до людини і бажання допомогти.

ü Пильна увага до найменших проявів емоційного стану людини.

ü Віра в здатність людини самостійно приймати рішення та розв’язувати власні проблеми, створення сприятливих умов для цього.

Рекомендації для педагогів
щодо виступу перед батьківською аудиторією


Уявіть себе в образі співрозмовника, друга, помічника. Приділіть особливу увагу зовнішньому вигляду — легкий макіяж, охайна зачіска, мінімум аксесуарів та прикрас, одяг має личити, підкреслювати індивідуальність.
Учіться володіти собою. Для цього варто:
потренуватися перед виступом;
переглянути ще раз матеріали виступу;
уявити, що слухачі — це звичайні люди, зі звичайними потребами і проблемами, вони позитивно налаштовані. Так з’явиться впевненість у власних силах, менше тремтітимуть голос і руки.
Говоріть спокійно та впевнено.
Не читайте текст. У присутніх може скластися враження, що фахівець нічого не знає. Такий виступ нудний і малоефективний.
Знайдіть емоційний контакт, створіть довірчу атмосферу. Досягти цього можна усмішкою, щирими словами привітання, розповіддю про особливості роботи педагога.
Віддайте перевагу доброзичливому тону, не повчайте батьків, щоб у них не склалося враження, що Ви сумніваєтеся в їхній компетентності. Спілкування з батьками як «учитель — учні» є неприпустимим.
Звертайтеся до присутніх з проблемними запитаннями, проханням поділитися досвідом під час виступу. Це дає змогу отримати зворотній зв’язок, а також почути думки батьків. Якщо батьки висловлюють невдоволення щодо викладу теми, не сперечайтеся з ними, зберігайте спокій і доброзичливість, наголосіть на тому, що кожен має право на власне бачення ситуації. Водночас дотримуйтеся науково обгрунтовних, професійно виважених підходів у викладенні матеріалу.
Ілюструйте виступ афоризмами, притчами, а також дотепними випадками й ситуаціями, прикладами з власної професійної практики. Батькам цікаво дивитися на себе з іншого боку, але ніколи не слід називати ім’я того, кого Ви маєте на увазі.
Використовуйте наочний матеріал. Зокрема, презентації, відеофільми повчального або філософського характеру, буклети, фото, схеми і таблиці.
Дотримуйтеся професійної етики. Це правило стосується як публічних виступів, так і спілкування з батьками учнів під час індивідуальних бесід і приватних розмов.

Форми співпраці з батьками

Форми співпраці

Опис

Відвідування сім’ї учня

За попереднього погодження з батьками педагог відвідує домівку учня, знайомиться з членами родини, оцінює атмосферу в сім’ї, поведінку і настрій учня, що дає змогу визначити психологічний клімат, стан родинного виховання тощо. Відвідуючи сім’ю учня, педагогічний працівник має бути привітним, доброзичливим, перебувати в гарному настрої. При цьому не допустимі зауваження, скарги, критика батьків

Бесіди

Педагог має постійно контактувати з батьками, інформувати їх про особливості розвитку дитини, її поведінку, настрій, уподобання тощо. При цьому слід не лише говорити та слухати, а й виражати своє зацікавлення життям та поведінкою дитини вдома. Бесіди можуть бути як індивідуальні, так і групові

Консультації

Мета консультацій — підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, засвоєння ними певних знань, формування вмінь і навичок. На групові консультації можна запросити батьків учнів різних класів, які мають схожі проблеми або успіхи у їх розв’язанні.

Значне місце в роботі з батьками посідає консультативна робота практичного психолога. Вона спрямована на роз’яснення батькам значення вікових особливостей дитини для становлення особистості, формування свідомого ставлення до життя, а також надання практичної допомоги в розв’язанні проблем у вихованні та розвитку учня

Батьківські збори

У навчальних закладах проводять класні та загальні батьківські збори. На загальних зборах передбачені виступи батьків, обговорення завдань на новий навчальний рік, результатів навчально-виховного процесу тощо. Можна також запросити фахівців, зокрема лікаря, практичного психолога, юриста, письменника. На класних батьківських зборах одне питання готує класний керівник, інші — батьки чи спеціалісти. Бажано на зборах обговорювати сімейний досвід виховання

Батьківські конференції

Основна мета проведення батьківських конференцій — обмін досвідом сімейного виховання. Батьки готують повідомлення. Педагог за потреби надає допомогу з вибору теми, оформлення виступу. На конференції можна запрошувати до виступу спеціалістів. Важливо визначити актуальну тему конференції. До неї зазвичай готують виставку творчих робіт учнів, педагогічної літератури, матеріалів, що відображають роботу навчального закладу. Завершити конференцію можна спільним концертом учнів та членів їхніх сімей

Конференції-
«павутинки»

На загальношкільну конференцію запрошують двоє-троє батьків із кожного класу. Вони слухають виступи фахівців щодо певної проблеми і далі транслюють отриману від експертного джерела інформацію батькам свого класу під час найближчої чи спеціально організованої зустрічі. Передача інформації від батька до батька «cнує павутинку» зацікавленості батьків та підвищує їхню активність.

Завданнями кожного учасника конференції-«павутинки» є:

- вислухати доповідачів;

- узяти участь в обговоренні (за бажанням);

- донести отриману інформацію до всіх батьків свого класу.

Під час проведення конференції батьки слухають виступи працівників навчального закладу — практичного психолога, педагогів, адміністрації; спеціально запрошених фахівців — лікарів, представників правоохоронних органів, працівників соціальної служби, юристів, волонтерів.

Батьки уважно слухають і поширюють інформацію, розуміють необхідність своєї участі у виховному процесі навчального закладу. За такої організації роботи зростає і активність батьків, і рівень компетентності сім’ї у вихованні дитини

День відкритих дверей

Ця форма роботи призначена для ознайомлення батьків з навчальним закладом, особливостями навчально-виховного процесу та залучення їх до активної участі в ньому. Директор або заступники директора проводять екскурсію навчальним закладом з відвідуванням класних кабінетів. Можна запросити батьків на відкритий урок, перегляд гурткової роботи тощо. Після цього керівництво навчального закладу проводить бесіду з батьками, відповідає на їхні запитання, цікавиться враженнями.

Варто завчасно ознайомити батьків з програмою Дня відкритих дверей. Це дасть їм змогу долучитися до спланованої діяльності, стати її активними учасниками

День добрих справ

Проведення днів добрих справ дає змогу об’єднати батьків у невеликі групи за інтересами. Спільні справи допомагають налагодити добрі стосунки як між батьками та педагогами, так і між батьками учнів. Така форма роботи сприяє поліпшенню мікроклімату в класі, згуртуванню батьків, допомагає їм зрозуміти особливості навчально-виховного процесу

День самоврядування

День самоврядування в навчальному закладі — це родинний захід, під час якого батьки та учні виконують обов’язки адміністрації навчального закладу, проводять уроки, під час яких батьки розкривають особливості своїх професій.

Мета проведення Дня самоврядування:

- ознайомити учнів із професіями батьків їхніх однокласників;

- сприяти усвідомленню учнями важливості розвитку власних інтелектуальних здібностей щодо перспектив у майбутній професійній діяльності;

- спонукати учнів до обрання професійного шляху відповідно до власних здібностей, рис характеру та захоплень.

Проведення цього заходу дає змогу активізувати учнівський лідерський рух, формувати в учнів та їхніх батьків практичні навички управління навчальним закладом, розширити співпрацю вчителів, учнів та їхніх батьків

Батьківський клуб

Один із варіантів групової форми роботи, який дає змогу педагогу надати практичну допомогу родинам, наприклад, показати прийоми організації сімейного дозвілля, оздоровчих заходів тощо. Для батьків, які припускаються помилок у вихованні дітей, у межах діяльності клубу педагог організовує тренінги, семінари. Доречно поєднати засідання батьківського клубу з випуском тематичної «Бліц-­газети», інформаційних бюлетенів «Прочитайте — це цікаво…», «Це потрібно знати…», «Прості секрети» тощо

Клуб дідусів та бабусь

Ця групова форма роботи дає змогу залучити до навчально-виховного процесу старших членів родини учнів. Під час занять чи засідань клубу дідусі та бабусі обмінюються досвідом навчання та виховання дітей та онуків, досліджують історичне минуле свого роду, поширюють народні традиції в сім’ї, розвивають творчі здібності своїх онуків

Вечори відпочинку

Проведення вечорів відпочинку, наприклад, «Будьмо знайомі», «Розвеселімо одне одного», «Сміх — це здоров’я», «Родинна світлиця», «Вечорниці» тощо, передбачає налагодження контактів із батьками учнів, залучення батьків до навчально-виховного процесу, зміцнення родинних відносин та обмін сімейним педагогічним досвідом

Родинні свята

Свята і розваги за участі учнів, батьків і педагогів — традиційна й ефективна форма співпраці з родинами, що згуртовує батьківський, учнівський та педагогічний колективи. Найпоширенішими є такі спортивні свята і розваги, як «Спорт — це здоров’я», «Веселі старти», «Малі Олімпійські ігри»

Творчі майстерні

Творчі майстерні організовують на добровільних засадах після вивчення творчих уподобань батьків. Функціонування творчих майстерень передбачає обмін досвідом і навчання певному виду творчості, створення колекції доробок, популяризацію обраного виду творчої діяльності. У роботі беруть участь педагоги, батьки та учні

Семінари-практикуми, тренінги

Для формування в батьків практичних навичок із виховання дітей педагоги навчального закладу можуть проводити семінари-практикуми, тренінги. Ці форми роботи дають змогу не лише здобути знання, а й закріпити їх на практиці

Круглі столи

Така форма публічного обговорення чи висвітлення певних актуальних питань передбачає рівноправ’я учасників і широке багатоаспектне розглядання порушеної проблеми. Після засідання круглого столу можна спланувати роботу секцій, об’єднавши батьків і педагогів у групи для обговорення актуальних для визначеного контингенту тем

Виставки

У навчальному закладі традиційно організовують виставки учнівської творчості, зокрема художньої праці, зображувальної діяльності.

Поширеними є тематичні виставки та фотовиставки на різні теми, наприклад, «Усміхніться разом з нами», «Про серйозне — жартома», «Чарівна мить настрою» тощо.

Під час виставок батьки ознайомлюються з діяльністю навчального закладу, особливостями навчально-виховного процесу, різними творчими уміннями і навичками своїх дітей. Виставки сприяють залученню батьків до безпосередньої взаємодії з дітьми

Освітні проекти

Проектна діяльність у навчальному закладі є однією з ефективних форм залучення батьків до співпраці з педагогами та дітьми, оскільки кожен освітній проект передбачає організацію співпраці з родинами учнів

Сімейні портфоліо

Спільним захопленням, яке згуртовувало б сім’ю і сприяло розв’язанню міжособистісних проблем у родині, може стати створення сімейного портфоліо.

Кожне сімейне портфоліо складається з кількох розділів, які можна наповнювати текстовими (біографія сім’ї, листи, спогади, плани на майбутнє), графічними (графіки, діаграми, малюнки, листівки, колекції), аудіо- та відеоматеріалами тощо.

Робота над кожним розділом портфоліо охоплює:

- збирання матеріалів;

- аналіз матеріалів;

- підготовка, оформлення, презентація матеріалів.

Бажано, щоб усі розділи портфоліо, обрані для роботи протягом року, були презентовані шкільній спільноті.

У кінці навчального року розробляють теми нових розділів сімейних портфоліо, над якими родини працюватимуть у наступному навчальному році

Родинні газети

Створення родинних газет на теми «Наш активний відпочинок», «Наш вихідний день» тощо допомагають педагогам залучити до цікавої спільної діяльності батьків і учнів, сприяють налагодженню в родинах доброзичливих і довірчих стосунків. Одним із різновидів родинної газети є фотогазета

Педагогічний порадник для батьків

Оригінальною і дієвою формою взаємодії з родинами є технологія створення і використання в роботі педагогічного порадника для батьків. Педагогічний порадник оформлюють як тематичну добірку матеріалів, як серію інформаційних повідомлень за запитами батьків

Інформаційні стенди

Щоб досягти єдності в поглядах на виховання й навчання учнів, слід обов’язково ознайомлювати батьків зі змістом та формами навчально-виховної діяльності в навчальному закладі. Для цього необхідно створювати і своєчасно оновлювати відповідні інформаційні стенди. На інформаційних стендах доцільно висвітлювати:

- питання загальної середньої освіти, що найбільше цікавлять батьків;

- основні програмові вимоги відповідно до віку учнів, концептуальні підходи до навчання та виховання учнів;

- особливості формування компетентності учнів у всіх сферах життєдіяльності.

Про діяльність навчального закладу та основні завдання навчально-виховного процесу батьки можуть дізнатися із рекламних та пізнавальних буклетів, які виготовляють педагоги

Мультимедійні презентації

Показ батькам мультимедійних презентацій, їх розміщення на сторінках інтернет-ресурсів навчального закладу — ефективна форма ознайомлення батьків з особливостями навчально-виховного процесу в навчальному закладі та найліпшим досвідом сімейного виховання. Створення мультимедійних презентацій дає змогу систематизувати, конкретизувати та узагальнити інформацію, проілюструвати її фотографіями з життя учнів у навчальному закладі та в сім’ї

День довіри

Це форма індивідуальних консультацій на прохання батьків у визначений день. У цей день батьки можуть зустрітися з фахівцями навчального закладу й поставити запитання, які їх хвилюють. Найчастіше батьки прагнуть поспілкуватися з практичним психологом, класним керівником, адміністрацією. Така форма роботи дає змогу батькам отримати вичерпні кваліфіковані відповіді на проблемні запитання, а фахівцям — більше дізнатися про сімейне виховання учнів

Родинний міст

Цю індивідуальну форму роботи доцільно проводити з батьками першокласників і учнями, які почали відвідувати навчальний заклад. Її використовують здебільшого тоді, коли в учня виникають певні проблеми під час перебування у навчальному закладі. Ініціюють зустріч із батьками заступник директора школи з виховної роботи, класний керівник. Педагог пропонує питання для обговорення, обов’язково враховуючи інтереси та потреби родини. Родинний міст допомагає педагогам і батькам порозумітися, установити тісніші стосунки

Скринька довіри

Однією з форм взаємодії з батьками, що сприяє підвищенню рівня довіри, взаємоповаги є скринька довіри. Батьки мають змогу написати зауваження, відгуки, пропозиції, описати проблемні ситуації, ініціювати проведення бесід, консультацій, лекцій, а відтак отримати кваліфіковану цільову допомогу в розв’язанні конкретних проблемних ситуацій

Листування

Ефективною формою дистанційної взаємодії з батьками є листування. Обмінюватися інформацією з батьками учнів можна за допомогою:

- паперових листів;

- електронних листів.

Вибір способу обміну інформацією залежить від мети передавання інформації, швидкості доставки повідомлення, рівня оволодіння педагогами сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями

Кiлькiсть переглядiв: 625

Коментарi

  • AattagimammasP

    2017-10-02 20:28:48

    The ED due to that surgery can be either temporary or permanent. Once you discover the most effective natural options, it is possible to again have full power over your sexual pleasures....